Recepty na 365 dni – kiedy ważne?

Recepty na 365 dni – kiedy ważne? 1024 682 Karolina Klimecka

Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński poinformował na swoim Twitterze, że Ministerstwo przygotowuje projekt docelowej regulacji dotyczącej realizacji recept rocznych. Ponadto Minister Cieszyński dodał, że w ministerstwie zdają sobie sprawę z tego, że to wpływa na codzienną pracę farmaceutów, a zmiany nie wpłyną na rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Według Funduszu, aby recepta mogła zostać uznana za ważną 365 dni, winna być odpowiednio zaznaczona zarówno w pozycji graficznej jak i technicznej. Ponieważ wielokrotnie występował problem z właściwym zaznaczeniem przez lekarza – jeżeli było zaznaczane w pozycji technicznej to nie przechodziło na graficzną (ze względu na błąd w systemie), co powodowało, że pomimo wystawienia na 365 dni, recepta była ważna 30 dni .

Informacja pochodząca ze strony Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W dniu 28 stycznia 2020 roku Ministerstwo opublikowało komunikat, który w istotny sposób zmienia treść informacji pochodzącej od Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odnośnie zasad oznaczania recepty na 365 dni.

– Informujemy, że wskazanie przez osobę uprawnioną 365-dniowej ważności e-recepty, przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na niej innych elementów, umożliwia realizację e-recepty w ww. czasie, nawet jeżeli ww. oznaczenie widnieje jedynie w jednej z warstw e-recepty, np. tylko w jej warstwie technicznej . W przypadku braku takiego oznaczenia – e-recepta jest ważna 30 dni. Powyższe zasady nie dotyczą e-recept na antybiotyki oraz preparaty immunologiczne, których ważność wynosi zawsze odpowiednio 7 i 120 dni.

Informację tę na swojej stronie potwierdziło w dniu 29 stycznia 2020 roku również CSIOZ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.