Specjalizacja

Prawo Medyczne

Kancelaria Prawna Radca Prawny Karolina Klimecka – Łaptuta specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych, a także podmiotów gospodarczych w zakresie prawa medycznego.

Jeżeli reprezentujesz podmiot leczniczy, jesteś lekarzem, pielęgniarką, położną, ratownikiem medycznym lub pacjentem, to moja oferta skierowana jest właśnie dla Ciebie.

Podmiotom leczniczym oferuję: 

 • pełną i kompleksową obsługę prawną,
 • windykację należności,
 • reprezentację przed sądami i organami administracji,
 • reprezentację w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w sporach z funduszem,
 • obsługę prawną przy zawieraniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innych umów, związanych z działalnością leczniczą,
 • sporządzanie projektów dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością leczniczą,
 • obsługę w zakresie sporów sądowych, w tym w sporach sądowych z pacjentami o błędy w sztuce lekarskiej,
 • obsługę w zakresie postępowań administracyjnych oraz kontrolnych,
 • obsługę w zakresie rejestracji podmiotów leczniczych.

Lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym oferuję: 

 • reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych, karnych dotyczących odpowiedzialności za błędy powstałe w trakcie wykonywania przez nich zawodu,
 • reprezentacja przed sądami dyscyplinarnymi, przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Błędach Medycznych
 • reprezentację przed organami administracyjnymi,
 • Udzielam pomocy personelowi medycznemu pomówionemu bądź zniesławionemu w mediach. Pomagam usunąć lub zmienić negatywne opinie na ich temat w Internecie.

Pacjentom oferuję:

 

 • pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym w sytuacji zakażenia w placówce leczniczej bakterią, wirusem lub grzybem lub doznania krzywdy bądź szkody na skutek niewłaściwie przeprowadzonego zabiegu medycznego, 
 • pomoc w uzyskaniu dostępu do dokumentacji medycznej.