Nowe zasady reklamy wyrobu medycznego

Nowe zasady reklamy wyrobu medycznego

Z dniem 1 stycznia zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych. Zmieniają one istotnie możliwości prowadzenia kampanii reklamowych wyrobów medycznych. Rozdział 12 ustawy został zatutułowany reklama wyrobów i tu należy szukać...